کد خبر: 631692 A

محمدعلی نجفی:

استاندار البرز گفت: مردم نیازمند مدیران عملگرا هستند و لازم است میز خدمت نه به عنوان طرح نمادین بلکه در معنای واقعی خود و در راستای صیانت از حقوق شهروندی، خدمات ارائه کند.

به گزارش ایلنا، محمدعلی نجفی در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان که امروز برگزار شد با اشاره به اینکه میز خدمت بخشی از اهداف صیانت از حقوق شهروندی است، افزود: از این طریق می‌توان با تجمیع خدمات، مطالبات ارباب رجوع را محقق کرد.

وی با بیان اینکه مردم، به مدیرانی عملگرا نیاز دارند ادامه داد: بخشنامه‌ها باید جنبه عملیاتی داشته باشند و اجرای نمادین طرح های همچون میز خدمت فاقد ارزش و اعتبار است.

نجفی گفت: شرح اقدامات و حوزه وظایف میز خدمت باید شفاف سازی شده و به طور حقیقی در تسریع روند امور خدمات به مردم تاثیرگذار باشد.میزخدمت در ادارات و سازمان‌ها باید با حضور خبره ترین کارشناس اداره شود چراکه متصدی این میز باید به تمامی خدمات سازمان اشراف کافی داشته و پاسخگو باشد.

 

 

 

 

استاندار البرز میز خدمت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر