کد خبر: 625161 A

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، گفت: 14 هزار و 300 هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز به سیستم های نوین آبیاری، تجهیز شد.

به گزارش ایلنا، حجت اله رضایی، گفت: توسعه روش‌های نوین آبیاری از جمله سیاست‌هایی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را دنبال می کند در همین راستا با توجه به کمبود منابع آبی، ضرورت تبدیل آبیاری سنتی و غرقابی در کشاورزی به روش‌های نوین آبیاری بیش از پیش  در سطح استان احساس می شود.

وی افزود: در حال حاضر 14 هزار و 300 هکتار  از اراضی کشاورزی استان البرز تحت پوشش روش های نوین آبیاری قرار گرفته است.

رضایی عنوان نمود: اجرای انواع روش های نوین آبیاری- پوشش انهار سنتی استان به انواع لوله گذاری و پوشش بتنی- لایروبی، مرمت و کول گذاری قنوات استان – تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی استان و یکپارچه سازی اراضی استان از جمله تاسیسات   آتی مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در سال جاری است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بیان داشت: اجرای روش‌های نوین، راندمان آبیاری را در قطره ای تا 95 درصد و بارانی را تا 80 درصد بالا می برد.که امیدواریم با پیگیری های انجام شده، اعتبارات مناسبی برای این منظور  تخصیص داده شود.

 

تجهیز سیستم آبیاری نوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر