کد خبر: 236494 A

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز مطرح کرد:

در راستای ارتقاء کیفیت نان، فرایند تشویق نانوایان برتر که حقوق شهروندی را رعایت می کنند در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز از تشدید نظارت بر عملکرد نانوایان در امر ارتقاء کیفیت نان خبر داد و گفت: در این راستا هیاتی مرکب از نماینده استانداری، صنعت و معدن، تعزیزات حکومتی، شرکت غله به صورت مستمر با همکاری نماینده فرمانداران از واحدهای نانوایی بازرسی می‌کند.

به گزارش ایلنا در کرج، صمد بهزاد با بیان این مطلب در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان اظهار داشت: با توجه به اینکه نان تیره و سبوس دار برای بدن مفید است، یکی از موارد قابل پیگیری در دفتر اقتصادی ترویج استفاده از نان سبوس دار و تعیین تکلیف وضعیت چند واحد کارخانه آرد سازی برای تولید آرد سبوس دار است.

وی افزود: به همین منظور نیز در راستای ارتقاء کیفیت نان، فرایند تشویق نانوایان برتر که حقوق شهروندی را رعایت می کنند در دستور کار قرار دارد.

بهزاد تصریح کرد: با توجه به عوارض ناشی از افزودنی‌های غیر مجاز، توجیه نانوایان و آموزش های لازم جهت کاهش و حذف افزودنی های غیر مجاز در نانوایی ها در دستور کار کارگروه آرد و نان قرار دارد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز در ادامه بهسازی نانوایان را مورد بررسی قرار داد و گفت: با توجه به اینکه عملکرد نانوایی‌ها در سال های گذشته با استاندارد‌های روز مطابقت نداشته و یا به علت فرسودگی باید باز سازی شوند، به همین منظور نیز ضرورت بازسازی این واحد ها منطبق با استانداردهای بهداشتی مورد تأکید است.

یکی از موضوعات مهم این جلسه نیز به بحثعملکرد نانوایی ها مطابق با الگوهای جدید و خدمات رسانی نوین بوده که پس از مراحل تایید به اجرا در خواهد آمد.

بهزاد در پایان، تصریح کرد: نمونه برداری و اعمال نظارت بهداشتی مستمر در خصوص بهداشت از طریق دانشگاه علوم پژشکی همراه با عوامل تشویق و تنبیه نیز مورد تأکید است.

صمد بهزاد، جلسه کارگروه گندم، آرد و نان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر