کد خبر: 223773 A

طی حکمی، از سوی رئیس جهاد دانشگاهی کشور:

ضمن تشکر از خدمات شایسته جنابعالی، مجدداً برای مدت دو سال دیگر به سمت رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منصوب می‌شوید.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز طی حکمی از سوی حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی به مدت دو سال ابقاء شد.

به گزارش ایلنا در کرج، در این حکم خطاب به سیدعلی‌اکبر هاشمی‌راد آمده است: بدین وسیله ضمن تشکر از خدمات شایسته جنابعالی، مجدداً برای مدت دو سال دیگر به سمت رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز آن واحد، در انجام وظایف محوله و توسعه کمّی و کیفی فعالیت‌های آن واحد موفق باشید.

ابقای رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر