کد خبر: 212770 A

استانداری البرز:

استاندار البرز، معاون برنامه‌ریزی خود را به عنوان نماینده تام الاختیار در ستاد مستند سازی «بهره برداری اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی» تعیین کرد.

استاندار البرز معاون برنامه ریزی خود را به عنوان نماینده تام الاختیار در ستاد مستند سازی «بهره برداری اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی» تعیین کرد.

به گزارش ایلنا در کرج، سید حمید طهایی، ذبیح الله قائمی معاون برنامه ریزی را به عنوان نماینده تام الاختیار در امر تشکیل ستاد «مستند سازی موضوع آیین نامه بهره برداری اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی» تعیین کرد.

در این حکم خطاب به ذبیح الله قائمی آمده است:
به استناد تصویب نامه شماره ۴۱۰۲۸ / ت ۲۷۴۴۹۴ ه مورخ ۲۳/۷ / ۱۳۸۲ هیئت محترم وزیران جنابعالی را به عنوان نماینده تام الاختیار اینجانب تعیین می‌نمایم تا نسبت به تشکیل ستاد مستند سازی موضوع آیین نامه تعیین و بهره برداری اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی به شرح تصویب نامه مذکور و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی، ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی با رعایت شرایط مندرج در آیین نامه مربوطه اقدام و حسب مورد با دعوت از مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط به موضوعات مطرح شده در حوزه استانی اقدام نمائید.

سید حمید طهایی

سید حمید طهایی ذبیح الله قائمی نماینده تام الاختیار در امر تشکیل ستاد مستند سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر