کد خبر: 212765 A

استاندار البرز:

استاندار البرز طی حکمی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال را به عنوان رئیس کارگروه ماده ۲۱۵ استان البرز منصوب کرد.

استاندار البرز طی حکمی معاون برنامه ریزی و اشتغال را به عنوان رئیس کارگروه ماده ۲۱۵ استان البرز منصوب کرد.

به گزارش ایلنا در کرج: سید حمید طهایی، ذبیح الله قائمی را به عنوان رئیس گروه ماده ۲۱۵ استان البرز منصوب کرد.

در این حکم خطاب به ذبیح الله قائمی آمده است:
به استناد ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و دستوالعمل اجرایی آن به شماره ۱۰۰/۴۲۵۴۲ مورخ ۹۱/۵ / ۲۴ و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در روند ارائه پیشنهاد پروژه‌های جدید تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، جنابعالی به سمت رئیس کارگروه ماده ۲۱۵ استان البرز منصوب می‌شوید. مقتضی است ضمن برگزاری مستمر جلسات و هماهنگی با سایر اعضای کارگروه، نسبت به تعیین مصادیق پروژه‌های مشمول کمیسیون مذکور اقدام نموده و نتایج مربوطه را مستمرا به اینجانب گزارش کنید.
سید حمید طهایی

سید حمید طهایی ذبیح الله قائمی رئیس گروه ماده 215 استان البرز منصوب شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر