کد خبر: 175239 A

استاندار البرز گفت:

استان تازه تأسیس البرز در گذشته زیر سایه تهران قرار داشته و در بسیاری از امور متکی به پایتخت بوده است؛ همین امر نیز ایجاد زیر ساخت های اساسی را بعد از تشکیل استان در بسیاری از بخش ها ضروری ساخته است.

استاندار البرز در جریان دیدار با معاون وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت تخصیص منابع مالی در حوزه فرهنگ و هنر تأکید کرد.

به گزارش ایلنا در کرج، سید حمید طهایی در جریان دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران این وزارتخانه که در دفتر استانداری البرز شکل گرفت، با اشاره به کمبود زیرساخت ها در این استان اظهار داشت: استان تازه تأسیس البرز در گذشته زیر سایه تهران قرار داشته و در بسیاری از امور متکی به پایتخت بوده است؛ همین امر نیز ایجاد زیر ساخت های اساسی را بعد از تشکیل استان در بسیاری از بخش ها ضروری ساخته است.

وی با اشاره به اینکه یکی از این سرفصل ها به حوزه فرهنگ و هنر و ارتقاء سرانه های فرهنگی اختصاص دارد، خواستار نگاه ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تخصیص منابع و بودجه های مالی در این حوزه شد و گفت: به جهت همجواری البرز با پایتخت؛ ارتقاء و خودکفایی این استان در هر بخش بازتاب ویژه ای در سطح مسائل کشور داشته و به فراخور آن حوزه فرهنگ و هنر نیز تأثیرپذیر از این رویکرد خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان البرز همچنین خواستار انعکاس این پیام به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و گفت: این وزارتخانه در بحثمنابع مالی و افزایش امکانات حوزه فرهنگ و هنر البرز را ویژه ببیند.
طهایی در بخش دیگری از سخنان خود با مهم شمردن مسئله «آموزش» در فرهنگ و هنر بیان کرد: اگر در این حوزه به موضوع آموزش توجه شود و منابع انسانی آموزش دیده در کلیه بخش ها مورد استفاده قرار گیرند قطع به یقین به اهداف عالی نیل خواهیم یافت.
وی در ادامه با اشاره به دامنه گسترده فعالیت ها در حوزه فرهنگ و هنر خلق یک اثر هنری، تولید یک فیلم، اجرای یک نمایش و.. را حامل پیام هایی موثر در جامعه دانست و گفت: اگر پشت هر یک از تولیدات هنری و سینمایی تفکری اساسی وجود داشته باشد، آثار آن تا مدت ها در اذهان باقی خواهد ماند.
استاندار البرز در ادامه ضرورت تخصیص اعتبارات بین دستگاه های اجرایی استان و شهرستانها را ضروری خواند و افزود: این رویکرد وجود دارد که کلیه بودجه ها به شکل عادلانه ای بین دستگاه های استانی و شهرستانی توزیع شود تا هیچ دستگاهی با کمبود اعتبار و یا تبعیض در این خصوص مواجه نباشد.

استاندار البرز سید حمید طهایی دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگاه ویژه به استان البرز در خصوص اعتبارات و بودجه فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر