کد خبر: 175072 A

رئیس سازمان نظام پزشکی استان البرز گفت:

با توجه به رشد جمعیت و برخی از کمبودها در حوزه بهداشت و سلامت، اجرای برنامه تحول نظام سلامت یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشورمان به شمار می‌آمد.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان گفت: با توجه به رشد جمعیت و برخی از کمبودها در حوزه بهداشت و سلامت، اجرای برنامه تحول نظام سلامت یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشورمان به شمار می‌آمد.

به گزارش ایلنا در کرج، " محمد شاپوری " رئیس سازمان نظام پزشکی استان البرز اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی یک ساختار مردم نهاد است که مسئولیت حفظ، حراست، نظارت و پایش حقوق همکاران پزشک و بیماران در مسیر درمان پذیری را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیت و برخی از کمبودها در حوزه بهداشت و سلامت، اجرای این برنامه یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشورمان به شمار می‌آمد. برنامه تحول نظام سلامت بسیار با ارزش است تا جایی که میتوان امسال را بهار سلامت نامید.

شاپوری افزود: درمان مقوله سخت و پرهزینه ای است، بنابراین باید پله اول را برپیشگیری بگذاریم.. طرح تحول نظام سلامت با بسته های که ارائه می دهد، بیشتر درمان محور است که امیدواریم نهایتا به مقوله بهداشت مقدم بر درمان بینجامد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر بحثمدیریتی و اجرایی، فرهنگ سازی دارای اهمیت ویژه است که در میان نقش رسانه ها تاثیر گذار است.

رئیس سازمان نظام پزشکی البرز در پایان گفت: در حال حاضر مراکز دولتی به تنهایی نمیتوانند بار درمان استان را به دوش بکشند. بنابراین تعامل بخش دولتی و خصوصی یک ضرورت و نیاز است و این آمادگی و تعامل در هر دو بخش وجود دارد.

محمد شاپوری سازمان نظام پزشکی استان البرز جرای برنامه تحول نظام سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر