کد خبر: 175057 A

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت:

امکانات و زیرساخت های فرهنگی البرزدر حال حاضر پاسخگوی جمیعیت سه میلیون نفری این استان نیست و شهروندان برای استفاده از فضاهای فرهنگی با مشکلات جدی مواجه هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: استفاده از فضاهای استاندارد و مناسب فرهنگی حق همه البرز نشینان است.

به گزارش ایلنا در کرج، سید موسی حسینی کاشانی اظهار داشت: زیر ساخت های فرهنگی البرز به نسبت جمعیت و ظرفیتی که در این حوزه نهفته است در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

وی خاطر نشان کرد: امکانات و زیرساخت های فرهنگی البرزدر حال حاضر پاسخگوی جمیعیت سه میلیون نفری این استان نیست و شهروندان برای استفاده از فضاهای فرهنگی با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی افزود: با توجه به وجود این مشکلات، دستگاه ها و ادارات فرهنگی استان در اقدامی جهادی حرکت به سمت ارتقای وضعیت زیرساخت های فرهنگی استان را آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: این حرکت با افتتاح اولین نگارخانه استاندارد شهرستان کرج آغاز و به طورت جدی در فازهای بعدی پیگیری می شود
وی تاکید کرد: هرچند در سال های قبل نیز اقدامات مناسبی برای ارتقای شاخص های فرهنگی و امکانات این حوزه در استان صورت گرفته ولی با توجه به رشد جمعیت وسرعت توسعه فضاهای شهری در استان البرز این اقدامات با سرعت لازم پیش نرفت.
حسینی کاشانی تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد، استانداری، شهرداری و سایر نهاد هایی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند با اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز تعامل و همکاری مناسبی برقرار کرده و این دستگاه را برای پیگیری اهداف فرهنگی استان با جدیت یاری می رسانند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز ابراز کرد: طی مراسمی از دو نفر از جوانان برگزیده در حوزه نمایش، یک نفر در بخش مطبوعات، یک نفر(هنرهای تجسمی)، دو نفر(نویسنده)، دونفر(شعر)، دونفر(عکاسی)، یک نفر(خوشنویسی) و یک جوان برتر در حوزه موسیقی تقدیر می شود.
وی ابراز کرد: همه این جوانان به نوعی از نخبگان فرهنگی، هنری استان محسوب می شوند و در گذشته در سطح استانی و ملی موفقیت هایی کسب کرده اند.

سید موسی حسینی کاشانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز استفاده از فضاهای استاندارد و مناسب فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر