خبرگزاری کار ایران

| 20:53   
کد خبر : ۱۳۹۶۵۴۵
در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز انجام می‌شود؛

جذب امریه خدمت سربازی مشمولان اعزامی اول آذر ١۴٠٢

معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز از جذب امریه خدمت سربازی مشمولان اعزامی اول آذر ۱۴۰۲ در این اداره کل خبر داد.

جذب امریه خدمت سربازی مشمولان اعزامی اول آذر ١۴٠٢

به گزارش ایلنا از البرز، خلیل عبداللهی با اعلام جذب امریه خدمت سربازی، اظهار داشت: در راستای اصل ۱۴۷ قانون اساسی، مجوز جذب امریه خدمت مقدس سربازی برای اعزام اول آذر ماه سال جاری، جهت به کارگیری در شهرستان کرج استان البرز اعلام نیاز می‌شود.

عبداللهی در ادامه افزود: مشمولان اعزامی اول آذر ماه سال جاری باید تا ۴ مهر ماه در سامانه تعاونیار با آدرس taavonyar.mcls.gov.ir نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

وی در ادامه خاطر نشان شد: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای شهرستان کرج در رشته های اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﻤﺎمی گرایش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، کامپیوتر،کارآفرینی، اﻣﻮر ﻣﺎلی و ﻣﺎﻟﯿﺎتی و همچنین آﻣﺎر، بازرگانی، ﺗﻮﺳﻌﻪروﺳﺘﺎیی, ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎیی گرایش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺟﺘﻤﺎعی و ﺗﻌﺎون، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎسی گرایشﺗﻌﺎون، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎسی گراﯾﺶﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎسی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎعی، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎعی، ﻣﻌﻤﺎری، ﻃﺮاحی صنعتی، ﺷﯿﻼت می‌توانند نسبت به بارگذاری مدارک و ثبت و تکمیل درخواست خود در سامانه فوق اقدام کنند.

این مسئول در پایان گفت: متقاضیان امریه خدمت مقدس سربازی در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز نباید دارای سابقه غیبت و سنوات خدمت باشند. آیین نامه مربوط به جذب امریه سربازی آدرس تعاونیار taavonyar.mcls.gov.ir به صورت کامل شرح داده شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    پیشنهاد امروز