کد خبر: 230610 A

سازمان جهانی کار توصیه کرد:

«سازمان سازمان جهانی کار به دولت‌ها هشدار داد تا سطح دستمزدهای سراسری خود را افزایش دهند و مذاکرات جمعی کارمندان و کارفرمایان را برای توافق بر سر دستمزد‌ها و شرایط کار تقویت کنند».

سازمان جهانی کار نسبت به عدم افزایش دستمزد‌ها در کشورهای توسعه یافته و حتی کاهش آن‌ها در برخی موارد هشدار داد.

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، سازمان جهانی کار هشدار داد در کشورهای توسعه یافته نه تنها سطح دستمزد‌ها و حقوق افراد افزایش نیافته است بلکه در برخی موارد سطح آن‌ها کاهش نیز داشته است.

در گزارشی که از سوی فرانس۲۴ منتشر شده است، سازمان جهانی کار افزود: این مسئله باعثبروز تأثیرات منفی بر میزان رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دوران پس از بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر شده است و حتی خطر تورم منفی در این کشور‌ها را نیز در بر خواهد داشت.

این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد مالیات‌ها و ورود دولت‌ها به بخش افزایش رفاه اجتماعی برای از بین بردن نابرابری موجود در سطح جوامع توسعه یافته کافی نبوده است.

بر همین اساس سازمان سازمان جهانی کار به دولت‌ها هشدار داد تا سطح دستمزدهای سراسری خود را افزایش دهند و مذاکرات جمعی کارمندان و کارفرمایان را برای توافق بر سر دستمزد‌ها و شرایط کار تقویت کنند.

این سازمان در گزارش دوسالانه خود نسبت به شاخص‌های جهانی، اعلام کرد رشد دستمزد‌ها در کشورهای توسعه یافته در سال گذشته تنها ۰.۲ درصد بوده است، این شاخص در سال ۲۰۱۲ نیز تنها ۰.۱ درصد افزایش داشته است که در مقایسه با میزان ۱ درصد افزایش سالانه دستمزد‌ها در سال‌های قبل از بحران‌های اقتصادی، کاهش قابل توجهی داشته است.

این گزارش می‌افزاید افزایش قابل توجه دستمزد‌ها در کشورهای آسیایی باعثشده است تا متوسط جهانی این شاخص به ۲ درصد در سال ۲۰۱۳ و ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یابد.

لازم به ذکر است متوسط جهانی افزایش دستمزد‌ها در سال‌های قبل از بحران‌های اقتصادی معادل ۳ درصد بوده است.

سازمان سازمان جهانی کار همچنین در گزارش خود اعلام کرد در کشورهایی مانند یونان، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس در سال گذشته سطح دستمزد‌ها به کمتر از میزان متوسط آن در سال ۲۰۰۷ کاهش یافت.

سازمان جهانی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر