کد خبر: 174568 A

نظارت بر دریافت گزارشات فعالیت‌های ارتقای بهره‌وری کمیته‌های بهره‌وری یکی از وظایف سازمان ملی بهره‌وری ایران / کارگروه آمارهای بهره‌وری در تعامل با مرکز آمار و بانک مرکزی به محاسبه‌ی شاخص‌های بهره‌وری می پردازند.

سرپرست مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان ملی بهره‌وری ایران از نظارت سازمان متبوعش با فعالیت کمیته‌های بهر‌ه‌وری و کارگروه‌های زیرمجموعه آن خبرداد.

«گیتا جهانگیری» در پاسخ به این پرسش که چرا نباید بررسی مسائل مرتبط با بهره‌وری در خود سازمان ملی بهره‌وری ایران متمرکز شود به خبرنگار ایلنا گفت: سازمان ملی بهره‌وری ایران به موجب ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در راستای وظایف کلانی که بر عهده دارد به ارتباط و تعامل با سازمان‌های اجرائی کشور در جهت ارتقای بهره‌وری پرداخته و نقش «تسهیلگری» ایفا کند.

این مقام مسئول سازمان ملی بهره‌وری ایران ساماندهی کمیته بهره‌وری در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی را در راستای انجام وظایف محوله به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور در خصوص اجرای مفاد ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دانست و نظارت بر دریافت گزارشات فعالیت‌های ارتقای بهره‌وری کمیته‌های بهره‌وری را یکی از وظایف سازمان ملی بهره‌وری ایران برشمرد.

جهانگیری در تشریح ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور افزود: به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور در کلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی، به‌صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخش‌های یاد شده را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.

وی «برنامه جامع بهره‌وری» را شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقای بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش‌ها و مسئولیت‌ها برشمرد و افزود: تمام دستگاه‌های اجرائی موظفند برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به‌طور مستمر منتشر نمایند و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شناسائی کنند.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که چرا انجام محاسبات بهره‌وری توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران انجام نمی‌گیرد، اظهارداشت: ما کارگروه آمارهای بهره‌وری را با تأکید رئیس سازمان تشکیل دادیم که در تعامل با مرکز آمار و بانک مرکزی ج. ا. ا در خصوص ساماندهی تولید و محاسبه‌ی شاخص‌های بهره‌وری فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: سازمان برای رسیدن به اهداف تعیین شده در قانون و ایجاد ارتباط و تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور از طریق کمیته‌های بهره‌وری کانال‌هایی را ایجاد نموده است.

وی افزود: رئیس کمیته بهره‌وری به‌عنوان یکی از معاونان وزرا بوده و دبیرکمیته نیز یکی ازمدیران کل وزارتخانه است، هرکدام از سازمان‌های این کمیته‌ها را داشته و هر سازمان با توجه به فلسفه وجودی و راهبردی خود بحث‌های مربوط به ارتقای بهره‌وری را در کمیته‌های بهره‌وری ساماندهی می‌کند.

سرپرست مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان ملی بهره‌وری کشور با اشاره به ارتباط دو جانبه سازمان ملی بهره‌وری ایران و کمیته‌های بهره‌وری تصریح کرد: طبق دستورالعمل تدوین شده در خصوص تخصیص ۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای سازمانها و دستگاه‌های اجرایی کشور به فعالیت‌های بهره‌وری که به‌زودی منتشر خواهد شد سازمانها می‌توانند فعالیت‌های بهره وری خود را ساماندهی نمایند.

این مقام مسئول «رویکرد جدید تدوین برنامه جامع بهره‌وری» را عزمی ملی برای اجرای بهره‌وری در کل کشور دانست و گفت: از سال گذشته برنامه جامع بهره‌وری با تأئید رئیس سازمان آماده شده و به معاونت برنامه‌ریزی، نظارت و راهبردی رئیس جمهور ارسال شده است و مراحل نهائی‌سازی را می‌گذراند و به‌محض تأئید معاونت آنها به هیئت محترم دولت ارجاع، تا به تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی کشور ابلاغ رسمی گردد.

جهانگیری درخصوص «رویکرد نظارتی سازمان ملی بهره‌وری» بر گزارش کمیته‌های بهره‌وری تصریح کرد: سازمان ملی بهره‌وری ایران طبق آئین‌نامه اجرائی ماده ۷۹ قانون پنجم برنامه توسعه کشور گزارشات ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها را دریافت و نظارت می‌کند.

مزد و بهره‌وری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر