کد خبر: 129215 A

طی حکمی از سوی رئیس جمهور:

چکیده: اصغر نوراله‌زاده در سال ۸۷ معاونت اعتبارات و تسهیلات صندوق مهر امام رضا را بر عهده داشته است. / پیش از این مهدی حسین‌نژاد مدیرعامل صندوق مهرامام رضا بود.

رییس جمهوری با صدور حکمی اصغر نوراله‌زاده را بعنوان سرپرست صندوق مهرامام رضا(ع) منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، اصغر نوراله‌زاده متولد ۱۳۵۱ در همدان و دارای مدرک تحصیلی کار‌شناس ارشد برنامه ریزی اقتصادی است.

ایشان در سال ۸۷ معاون اعتبارات و تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) بوده و در انتخابات رایاست جمهوری یازدهم ریاست ستاد روحانی در همدان را بر عهده داشته است.

از دیگر سوابق نوراله‌زاده مدیرکلی دفتر برنامه و بودجه شرکت فرودگاههای کشور است.
پیش از این مهدی حسین‌نژاد مدیرعامل صندوق مهرامام رضا(ع) بود.

امام رضا انتخابات برنامه و بودجه رئیس جمهور معاون منصوب رضا صندوق همدان مهرامام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر