کد خبر: 954271 A

از سوی معاون سازمان امور مالیاتی:

در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و اختیارات حاصل از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات منظور تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمولا باید و چنانکه علی‌رغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی‌های مذکور از اشخاص و امکان پذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران که بدهی در دوران مدیریت مشارکتی شده نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند

به گزارش ایلنا در اطلاعیه معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی آمده است: در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و اختیارات حاصله از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمولا نمایند و چنانکه علی‌رغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی‌های مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.

سازمان مالیات

انتهای پیام/
آیین نامه قانون کسب و کار مالیات معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر