کد خبر: 732366 A

طی سال جاری تحقق یافت

طی 11 ماه امسال بالغ بر 47 میلیارد متر مکعب گاز ، 15 میلیون و 200 هزار بشکه میعانات گازی و یک میلیون و 900 هزار بشکه نفت در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی تولید شده است.

 به گزارش ایلنا، حمید ایزدی مدیر عامل شرکت بهره بردای نفت و گاز زاگرس جنوبی در رابطه با میانگین تولید گاز طی 11 ماه سال جاری اظهار داشت : میانگین تولید گاز در 11 ماه امسال برابر 139 میلیون  و 700 هزار متر مکعب در روز  و  میانگین روزانه تولید نفت از میدانهای سروستان و سعادت آباد نیز  برابر  پنج هزار و 562  بشکه در روز بوده است.

 ایزدی  درباره پیش بینی تولید نفت و گاز شرکت زاگرس جنوبی در سال 1398 افزود : میانگین تولید گاز از 9 میدان این شرکت در هشت ماهه اول سال1398 وبا توجه به انجام گسترده تعمیرات اساسی تاسیسات فرآیندی و خطوط لوله اصلی حداقل 157 و در چهار ماه پایانی سال نیز حداقل176 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود.

وی افزود : به منظور تحقق تولید تکلیفی نفت و گاز در سال 1398 به خصوص چهار ماه پایانی این سال ، بهره برداری از هشت حلقه چاه ضروری است.

 ایزدی درباره الزامات تحقق برنامه شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی طی پنج سال آینده افزود: برای دستیابی به این برنامه طی پنج سال آینده حفاری ، نصب تسهیلات سرچاهی و احداث خطوط لوله جریانی 12 حلقه چاه در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از برنامه توسعه میدانهای گازی جدید طی برنامه ششم توسعه خبر داد و اظهار داشت : به منظور جلوگیری از روند کاهشی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی توسعه میدانهای پاژن ، مدار ، خارتنگ ، گردان، دی ، سفیدزاخور ، هالیگان ، و سفیدباغون   و حفاری اکتشافی در طاقدیسهای شناخته شده جهت تامین خوراک پایدار پالایشگاهها در برنامه توسعه قرار دارد.

 با توجه به افت فشار طبیعی مخازن و فشار جریانی چاههای میدانهای کنگان ، نار ، وراوی و هما و جهت استمرار تولید صیانتی و بهینه از آنها احداث و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار کنگان ، تسریع در طرح بازآرایی (Revamping  ) کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار نار و احداث ایستگاه تقویت فشار گاز در میدانهای وراوی و هما ضروری خواهد بود.

بر اساس این گزارش ، استفاده از تکنولوژی رشته های تکمیلی هوشمند ، مطالعه و به کارگیری روشهای IOR ، استفاده از روشهای شیمیایی جهت رفع نشت از رشته های تکمیلی ، استفاده از Capillary Tube به جای تزریقهای دالیزی ، حفاری با سیستم UBD و به کارگیری سیال حفاری سبک می تواند ضمن جلوگیری از آسیب های سازندی ، موجب بهبود شرایط تولید و افزایش بهره دهی چاهها شود.

این گزارش می افزاید : شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی تا پایان بهمن ماه  امسال برای تثبیت تولید و انجام تعهدات تکلیفی خود در بخش مهندسی بهره برداری حدود دو هزار و  794 مورد فعالیت از جمله اسیدکاری گسترده ، اسیدکاری توسط دستگاه لوله مغزی سیار ، مسدودسازی توسط دستگاه لوله مغزی سیار ، احیاء  با نیتروژن توسط دستگاه لوله مغزی سیار ، رفع مانع و تمیزسازی ستون چاه ، انواع آزمایش های درون چاهی  ، تزریق دوره ای مواد ضدخوردگی و آزمایش کامل چاه با تفکیک گر سیار برنامه ریزی و انجام داده است.

برخی از طرح ها و پروژه های در حال مطتاعه، ارزیابی،اجرا و احداث شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی شامل طرح افزایش تولید از میدان آغار طی دو فاز از 24 به 42 میلیون متر مکعب در روز ، طرح توسعه پالایشگاه فراشبند ، پروژه احداث خط لوله کمکی ( لوپ)  12 اینچ دالان ، طرح بازآرایی ایستگاه تقویت فشار گاز نار ، احداث مرکز تفکیک تابناک ، احداث ایستگاههای تقویت فشار هما و وراوی و احداث ایستگاه تقویت فشار سرخون می شود.

شایان ذکر است  : شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بزرگترین شرکت زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است . در حال حاضر این شرکت دارای ۹ میدان گازی فعال  آغار ، دالان ، نار، کنگان ، سرخون ، تابناک ، هما ، وراوی ، شانول و دو میدان نفتی فعال به نامهای سعادت آباد و سروستان است. گستره عملیاتی این شرکت در استانهای فارس ، بوشهر و هرمزگان بوده که آینده با بهره برداری از میادین اکتشافی جدید به استانهای کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز توسعه می یابد.

خوراک کهگیلویه و بویراحمد گاز نفت نفت و گاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر