کد خبر: 727412 A

متوسط میزان بارندگی حوضه آبریز کارون بزرگ در سال‌جاری به 619.3 میلیمتر رسید.

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران با تشریح میزان بارش در حوضه­‌های مهم تولید انرژی گفت: متوسط میزان بارندگی کل کشور در سال جاری، 162.8 میلیمتر گزارش شده که در مقایسه با متوسط بلندمدت 26.9 درصد افزایش داشته و این در حالیست که متوسط میزان بارندگی در سال آبی گذشته معادل 46.7 میلیمتر بوده است.

"فراز رابعی" در خصوص بارش‌های امسال در حوضه خوزستان گفت: بر اساس آمار ثبت شده بارندگی در ایستگاه­‌های مبنای تحت عملکرد وزارت نیرو تا عصر روز 22 بهمن‌ماه، متوسط میزان بارندگی حوضه آبریز کرخه در سال‌جاری، 439 میلیمتر گزارش شده که بیانگر 89.8 درصد افزایش نسبت به متوسط نیم قرن اخیر در مدت مشابه بوده است.

رابعی افزود: متوسط میزان بارندگی سال آبی گذشته در حوضه آبریز کرخه معادل 74.3 میلیمتر بوده است.

وی با اعلام 619.3 میلیمتر متوسط میزان بارندگی حوضه آبریز کارون بزرگ در سال‌جاری و افزایش 65.5 درصد نسبت به متوسط نیم قرن اخیر در مدت مشابه افزود: متوسط میزان بارندگی ثبت شده در سال آبی گذشته حوضه آبریز کارون بزرگ معادل 96.3 میلیمتر بوده است.

مدیرکل دفتر مطالعات پایه شرکت منابع آب ایران، متوسط میزان بارندگی حوضه آبریز جراحی و زهره در سال جاری را 463 میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان بارش نسبت به متوسط 50 سال اخیر در مدت مشابه، 69 درصد افزایش داشته و این در حالیست که متوسط میزان بارندگی در سال آبی گذشته این حوضه آبریز معادل 63.2 میلیمتر گزارش شده است.

۲۲ بهمن ایران جراحی وزارت نیرو کارون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر