کد خبر: 719068 A

چهار انبار، یک سردخانه و یک سیلوی دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مذاکره واگذار می‌شود.

به گزارش ایلنا، سازمان خصوصی‌سازی به موجب قوانین و مقررات، چهار انبار و یک سردخانه دولتی را از طریق مذاکره واگذار می‌کند.

بر این اساس سردخانه - انبار - اداری شهید حقانی(سردخانه - اداری شهید حقانی بندرعباس) - منطقه ۶ واقع در استان هرمزگان به ارزش کل پایه یک هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به‌صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتنی ارومیه) - منطقه ۸ واقع در استان آذربایجان غربی به ارزش کل پایه ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۴۰۱ ریال به‌صورت ۱۵درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، انبار سلماس(انبار ساده سلماس) – منطقه ۸ واقع در استان آذربایجان غربی به ارزش کل پایه ۷۰ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۵۸۴ هزار ریال به‌ صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، انبار بروجن(سیلوی اداری انبار بروجن) – منطقه ۱۰ واقع در استان چهارمحال و بختیاری به ارزش کل پایه ۵۲ میلیارد و ۹۸میلیون ریال به‌ صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، انبار سراوان(سیلوی قائم بتنی سراوان) – منطقه ۱۱ واقع در استان سیستان و بلوچستان به ارزش کل پایه ۲۷ میلیارد و ۷ میلیون ریال به‌صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله و انبار خاش(اداری-مسکونی یک واحد – انبار خاش) منطقه ۱۱ واقع در استان سیستان و بلوچستان به ارزش کل پایه ۲۵میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال به‌صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله روی میز مذاکره خواهند رفت.

همچنین مبلغ سپرده شرکت در مذاکره سردخانه – انبار – اداری شهید حقانی ۴۰میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۵۵۴هزار ریال،سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتنی ارومیه) ۷ میلیارد و ۳۹۱میلیون و ۶۶۸هزار و ۲۱۳ریال، انبار سلماس(انبار ساده سلماس) ۲میلیارد و ۱۱۸میلیون و ۷۳۷هزار و ۵۲۰ریال، انبار بروجن(سیلوی اداری انبار بروجن) یک میلیارد و ۵۶۲میلیون و ۹۴۰ هزار ریال، انبار سراوان(سیلوی قائم بتنی سراوان) یک میلیارد و ۱۱۰میلیون و ۲۱۰ هزار ریال و انبار خاش(اداری-مسکونی یک واحد – انبار خاش) ۷۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

این گزارش می‌افزاید: متقاضیان تا پایان وقت اداری روز ‌شنبه، ۱۳ بهمن ماه مهلت دارند درخواست کتبی خود را به همراه اصل ضمانت‌نامه بانکی/ رسید واریز نقدی به این سازمان تحویل دهند.

سازمان خصوصی‌سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر