کد خبر: 698479 A

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد؛

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبار ۵۹ درصد دستگاه‌ها در لایحه بودجه سال آینده مبتنی بر عملکرد تهیه شده است.

به گزارش ایلنا، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ۲۵ اداره‌کل ۳۱ استان و در مجموع ۷۷۵ اداره‌ کل مستقر شده و فقط سازمان بازرسی کل کشور از این امر مستثنی است.

۷۰ درصد از این نظام بودجه‌ریزی در پایان سال ۹۶ انجام نشد که بالغ بر ۶۵۷ دستگاه و ردیف بودند؛ آنچه در سال ۹۷ انجام شده ۳۰ درصد از اقدامات مبتنی بر ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه است که توسط ۲۸۸ دستگاه و ردیف به اجرا درآمده و ۱۱ درصد دستگاه‌ها شامل ۹۷ دستگاه و ردیف همچنان باقی مانده‌اند.

برای لایحه بودجه سال ۹۸ نیز ۵۶۰ دستگاه و ردیف معادل ۵۹ درصد کار توانسته‌اند مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام‌شده بودجه خود را تهیه و در اختیار این سازمان قرار دهند.

سازمان برنامه و بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر