کد خبر: 689870 A

مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان خبر داد:

مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، متوسط بارندگی استان هرمزگان در آبان‌ماه را حدود 3.8 میلی‌متر و سهم حوضه‌های آبریز سدهای استقلال و شمیل نیان از بارندگی‌های اخیر را ناچیز عنوان کرد.

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "محمد رضا ایدون" افزود: میزان بارندگی‌های سامانه اخیر استان در بخش‌های شمالی و غربی رخ داده و متاسفانه در بخش‌های منتهی به حوضه آبریز سدهای استقلال و شمیل‌نیان بسیار ناچیز و فاقد بارش‌های مناسب بوده است.

وی اضافه کرد: متوسط بارندگی استان هرمزگان از ابتدای سال آبی تاکنون حدود 12.73 میلی‌متر و میزان بارش‌های ثبت‌شده سامانه اخیر در آبان‌ماه سال آبی جدید(98-97) به‌طور متوسط حدود 3.8 میلی‌متر بوده است.

مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان اظهار داشت: بیشترین مقدار بارش در ایستگاه‌های قشم با 80 میلی‌متر، مازگرد 49 میلی‌متر، پهن بشاگرد 40 و سندرک با 39.3 میلی‌متر گزارش شده است.

استقلال قشم وزارت نیرو هرمزگان منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر