کد خبر: 686781 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

تولید شیر و تخم مرغ در کشور به ترتیب ١٠١٨٤ و ٨٨٨ هزار تن در سال ١٣٩٦ بوده است که نسبت به سال ١٣٩٥، مقدار شیر ٦ درصد افزایش و تخم‌مرغ ٦ درصد کاهش داشته ‌است.

به گزارش ایلنا و براساس اعلام مرکز آمار ایران، تولید شیر و تخم مرغ در کشور به ترتیب ١٠١٨٤ و ٨٨٨ هزار تن در سال ١٣٩٦ بوده است که نسبت به سال ١٣٩٥، مقدار شیر ٦ درصد افزایش و تخم‌مرغ ٦ درصد کاهش داشته ‌است.

براساس سالنامه آماری سال ١٣٩٦، به ازای هر ایرانی ١٢٦ کیلو شیر و ١١ کیلو تخم‌مرغ تولید شده است. استان‌های اصفهان، تهران و خراسان رضوی به ترتیب با ١٢، ١١ و ١٠ درصد تولید شیر کشور، بیشترین تولید شیر را در بین استان‌ها داشتند.

١٥ درصد تخم‌مرغ کشور در استان تهران، ١١ درصد در استان خراسان‌رضوی و ١٠ درصد در استان اصفهان تولید شده است که جزو استان‌های با بیشترین تولید تخم‌مرغ بوده‌اند. 

 

استان اصفهان استان خراسان ایران شیر مرکز آمار ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر