کد خبر: 685490 A

وزیر پیشنهادی اقتصاد ودارایی:

دژپسند اظهار کرد: ما باید اقشار آسیب‌پذیر و حقوق بگیران ثابت را در نظر داشته باشیم چون این بخش از جامعه در برابر تحولات صورت گرفته آسیب‌پذیر هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد دژپسند با اشاره به نقش و اهمیت سیستم بانکی در حمایت از بخش تولید کشور گفت: برای توسعه بخش تولید، کشور باید به سمت تامین منابع بخش تولید حرکت کند که در این راستا مهمترین نهاد سیستم بانکی است. بنابراین اولین اولویت ما اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است.

وی ادامه داد: اقتصاد ما برای رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید و اشتغال علاوه بر تجهیز منابع داخلی باید به سمت منابع خارجی نیز حرکت کند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در مورد حمایت از اقشار ضعیف جامعه گفت: ما باید اقشار آسیب‌پذیر و حقوق بگیران ثابت را در نظر داشته باشیم چون این بخش از جامعه در برابر تحولات صورت گرفته آسیب‌پذیر هستند. هرچند این موضوع به صورت مستقیم به ما ربطی ندارد اما چون وزیر اقتصاد عضو دولت و شورای پول و اعتبار است ضروری است تا کمربند ایمنی معیشت در راستای تامین معیشت حقوق بگیران ثابت و بیکاران ایجاد شود.

اشتغال اقتصاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر