کد خبر: 683200 A

سلطانی بیان کرد:

نایب ریس اتاق بازرگانی اظهار داشت: اگر مروری بر آمار بانکی کشور داشته باشیم در ۵ سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۳.۵ برابر شده و پایه پولی ۲.۲ برابر شده به عبارتی نظام بانکی کشور خلق نقدینگی را به صورت فزاینده افزایش داده اما این منجر به توسعه نشده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا در اجلاسیه اتاق بازرگانی ایران نایب ریس اتاق بازرگانی در اجلاس اتاق ایران گفت:جا دار مراتب گلگی و ابراز ناخرسندی خودمان را از اینکه اقای همتی در دقیق ۹۰ لغو کردند را داشته باشم، اگر ایشان با هر مقام ارشدی جلسه داشتند و می‌گفتند که با ۴۰۰ نفر از بخش خصوصی و تشکل‌ها قرار دارم مسلما اجازه می دادند که به این جلسه بیایند.

سلطانی گفت: اگر مروری بر آمار بانکی کشور داشته باشیم در ۵ سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۳.۵ برابر شده و پایه پولی ۲.۲ برابر شده به عبارتی نظام بانکی کشور  خلق نقدینگی را به صورت فزاینده افزایش داده اما این منجر به توسعه نشده است که بخشی از آن اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی سودهای موهوم و غیر واقعی است

وی افزود: در سال ۹۴ نرخ رشد منفی داشتیم اما نقدینگی افزایش یافت این به خاطر این بود بانک مرکزی با مجوز دادن به برخی موسسات غیرمجاز حجم نقدینگی را افزایش داده و این باعث بی‌انضباتی مالی شده است. اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که در نظام بانکی سپرده گذاری تسهیلات بدهند اما وقتی تسهیلات بیشتر شود بانک ها به سمت برداشت از بانک مرکزی می روند

وی تصریح کرد:  در سال ۹۷ حجم پول ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده که از سال ۹۱ تا به امروز بی سابقه است و در صورت ادامه این روند شاهد تورم ۳۰ درصدی خواهد بود. همچنین پرداخت تخلفات موسسات غیر مجاز از جیب بانک مرکزی و مردم باعث افزایش نقدینگی شد.

 

بانک مرکزی تورم دولت نقدینگی نظام بانکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر