کد خبر: 673259 A

ثبت سفارش از محل قبض انبارهای قبل از ۲۱ شهریور 1397 امکان پذیر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از گمرک ایران، به اطلاع می رساند پیرو تصویب‌نامه هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۸ به پیشنهاد گمرک ایران، امکان ثبت سفارش از محل بند ۹ ماده ۳۸- قبض انبارهای قبل از ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ به استناد تصویب نامه شماره ۸۱۸۴۰/ت۵۵۷۵۸ه مورخ ۹۷/۶/۲۱ در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

بدین منظور باید در فرآیند ثبت پرونده در صفحه اطلاعات مالی و بانکی به روش زیر عمل شود:

۱- انتخاب گزینه بدون انتقال ارز در فیلد "نوع عملیات ارزی"

۲- انتخاب گزینه "از محل بند ۹ ماده ۳۸-قبض انبارهای قبل از ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ به استناد تصویب نامه شماره ۸۱۸۴۰/ت۵۵۷۵۸ه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱"

۳- تکمیل اطلاعات شماره قبض انبار و تاریخ قبض انبار

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر