کد خبر: 667865 A

مرکز امار در تازه‌ترین گزارش خود به تحلیل تجارت خارجی کشور پرداخته است. در این گزارش آمده است که واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرف نهایی به ترتیب بیشترین سهم از واردات را دارا می‌باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به تحلیل تجارت خارجی کشور پرداخته است. در این گزارش آمده است که واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرف نهایی به ترتیب بیشترین سهم از واردات را دارا می‌باشند.

مرکز آمار در تحلیل خود تجارت خارجی را به چهار بخش تقسیم کرده است که تغییرات هر بخش به قرار زیر است:

بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری

  درصد تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل(درصد) درصد تغییرات نسبت به فصل قبلی(درصد)
صادرات بهار 97 26.29 24.29-
واردات بهار 97 6.93 7.53

شیلات

  درصد تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل(درصد) درصد تغییرات نسبت به فصل قبلی(درصد)
صادات بهار 97 47.48 13.49-
واردات بهار 97 46.99 10.43-

استخراج معدن

  درصد تغییرات نسبت به فصل مشابه قبلی(درصد) درصد تغییرات نسبت به فصل قبلی(درصد)
صادرات بهار 96 6.23 46.16-
واردات بهار 97 36.12 13.12-

صنعت

  درصد تغییرات نسبت به فصل مشابه قبلی(درصد) درصد تغییرات نسبت به فصل قبلی(درصد)
صادرات بهار 97 18.53 6.38-
واردات بهار 97 8.79- 30.08-

 

بخش کشاورزی تجارت سرمایه معدن واردات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر