کد خبر: 666865 A

براساس گزارش بانک مرکزی از بازار سرمایه:

بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار سرمایه، شاخص کل بورس اوراق بهادار در چهار ماهه نخست سال رشد 34.9 درصدی را نشان می‌دهد در این میان شاخص صنعت با رشد 41.6 و شاخص 50 شرکت فعال‌تر با رشد 47 درصدی بیشترین رشد را داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار سرمایه شاخص کل بورس اوراق بهادار در چهار ماهه نخست سال رشد 34.9 درصدی را نشان می‌دهد در این میان شاخص صنعت با رشد 41.6 و شاخص 50 شرکت فعال‌تر با رشد 47 درصدی بیشترین رشد را داشته‌اند. در حالی که شاخص مالی در چهار ماهه سال با رشد منفی 7.9 درصدی نسبت به چهار ماهه سال  گذشته کمترین رشد را تجربه کرده است.

همچنین ارزش معاملات در چهار ماه نخست سال با رشد 24 درصدی 206059 میلیارد ریال رسیده که 121328 میلیارد ریال در بازار اول و 84731 میلیارد ریال در بازار دوم معامله شده است.

بر اساس این گزارش تعداد سهم معامله شده در چهار ماهه نخست سال 97 با رشد 23.7 درصدی به 90727 میلیون سهم رسید که 59427 میلیون سهم در بازا ر اول و 31300 میلیون سهم در بازار دوم انجام شده است.

همچنین تعداد شرکت درج شده د رچهار ماهه نخست سال با رشد 0.3 درصدی به 326 شرکت رسید که این رقم برای مدت مشابه سال 96 ، 325 شرکت بود. بنابراین ارزش بازار سهام در چهار ماهه نخست سال 4251 هزار میلیارد ریال که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30.8 درصد رشد داشته است.

این گزارش می‌افزاید میزان انتشار اوراق مشارکت دولتی در چهار ماهه نخست سال 20000 میلیارد ریال بود که 12.598 میلیارد ریال آن به فروش رفته است. همچنین میزان اوراق مشارکت شهرداری‌ها 25000 میلیارد ریال بود که 11.998 میلیارد ریال آن به فروش رفته است. در مجموع میزان انتشار اوراق مشارکت تا پایان تیرماه سال 1997 ، 45000 میلیارد ریال بود که 24.595 میلیارد ریال آن به فروش رفته است.

بانک مرکزی رشد سرمایه صنعت ارزش معاملات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر