کد خبر: 666834 A

براساس اعلام بانک مرکزی؛

بر اساس اعلام بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که از 421 هزار میلیارد ریال در 4 ماهه نخست سال درآمدهای مالیاتی با رشد 17.5 درصدی به 348.8 هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که از 421 هزار میلیارد ریال در 4 ماهه نخست سال درآمدهای مالیاتی با رشد 17.5 درصدی به 348.8 هزار میلیارد ریال رسیده است.

مالیات مستقیم

در بخش مالیات‌های مستقیم 152.4 هزار ملیارد ریال درآمدزایی صورت گرفته که 43.7 درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود. این درصد در سال گذشته 53.8 درصد بوده است. در زیربخش مالیات‌های غیرمستقیم مالیات بر اشخاص حقیقی با 23.3 درصد بیشترین سهم را دارا می‌باشد. این نوع مالیات در چهارماهه نخست سال 81.2 هزار میلیارد ریال درآمدزایی کرده است.

مالیات بر درآمدها نوع دیگری از مالیات مستقیم است که با رشد 11.9 درصدی تقریبا 17.2 درصد از مالیات‌های مستقیم را شامل می‌شود. میزان درآمد حاصل از این مالیات 59.9 هزار میلیارد ریال است در حالی که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته 53.5 هزار میلیارد است. مالیات بر ثروت به عنوان نوع دیگری از مالیات مستقیم با رشد  35.5 درصدی تقریبا 11.3 هزار ملیارد ریال درآمد ایجاد کرده است.

مالیات غیرمستقیم

مالیات غیرمستقیم 56.3 درصد از کل درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه نخست سال را شامل می‌شود و میزان آن 196.4 هزار میلیارد ریال می‌باشد که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته 137.1 هزار میلیارد ریال بود و در سال 96 رشد 4.8 درصدی را تجربه کرد.

در میان اجزای مالیات غیرمستقیم مالیات بر واردات با 50 هزار میلیارد و مالیات بر کالا و خدمات با 146 هزار ملیارد ریال را شامل می‌شود که از انواع مالیات بر کالا و خدمات مالیات بر ارزش افزوده با 92 هزار ملیارد ریال بیشترین سهم را دارا است.

بنابراین مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در چهار ماهه نخست سال 348.8 هزار میلیارد ریال است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 296.9 هزار میلیارد ریال بود.

بانک مرکزی بودجه درآمد دولت رشد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر