کد خبر: 666775 A

میزان نقدینگی سیستم بانکی در تیر ماه 1397 با رشد 20.1 درصدی در طول یک سال گذشته به 16022.5 هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، براساس گزارش بانک مرکزی مجموع دارایی‌های سیستم بانکی در تیرماه امسال به 37047.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به تیر ماه سال 95 و 96 به ترتیب رشد 15.7 و 25.9 درصدی کرده است.

همچنین میزان نقدینگی سیستم بانکی در تیر ماه 1397 با رشد 20.1 درصدی در طول یک سال گذشته به 16022.5 هزار میلیارد ریال رسیده است.

در ترکیب نقدینگی پول و شبه پول به ترتیب با رشد 34.7 و 18.1 درصدی به 2149.1  و 13873.4 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین حجم سپرده‌های ارزی سیستم بانکی با رشد 48.1 درصدی به 5241.3 هزار میلیارد ریال  افزایش یافته است.

 هچنین این گزارش می‌افزاید بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 2836.3 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به یک سال گذشته رشد 22.4 درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش بدهی‌های سیستم بانکی نیز این رقم با رشد 27.7 درصدی به 32451.9 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

بانک مرکزی

 

مجموع دارایی‌های بانک مرکزی با رشد 32 درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته به 7098.7 هزار  میلیارد ریال رسید که در این میان میزان بدهی دولت و بانک‌ها به این نهاد با رشد 1.3 و36.6 درصدی همراه بوده است  و به ترتیب میزان آن به 628.8 و 1470.9 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین مجموع بدهی این نهاد پولی با افزایش 31.9 درصدی در طول یک سال گذشته به 7077.3 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.در میان اجزاء بدهی‌ها می توان به حجم سپرده‌های بخش دولتی اشاره کرد که با رشد 69.6 درصدی همراه بوده است.

بانک‌ها و موسسات  اعتبارت غیربانکی

در این گزارش مجموع داراییهای این بخش رشد 24.5 درصدی را نشان می دهد که این درصد تغییر میزان ان را به 29948.5 هزار میلیارد ریال افزایش داده است. در میان اجزای دارایی های این بخش می توان به سپرده نزد بانک مرکزی و بدهی های دولتی اشاره کرد که در یک سال گذشته به ترتیب رشد 20.5 و 30.2 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین مجموع بدهی های این بخش با رشد 23 درصدی به 25373.8 هزار میلیارد ریال رسید که در این میان بدهی به بانک مرکزی و وام‌ها و سپرده‌های ارزی رشد 36.4 و 54.6 درصدی را نشان می‌دهد.

این گزارش می افزاید مجموع  تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به عقود اسلامی رشد 3.3 درصدی نسبت به اسفند 96 را نشان می‌دهد که میان اجزا بخش سلف با رشد 15 درصدی و مشارکت مدنی با 4.7- درصدی بیشترین و کمترین جز را شامل می‌شود.این بخش برای بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به ترتیب رشد 3.3 و 2.8 درصدی را نشان می‌دهد.

 

بانک مرکزی پول رشد نقدینگی بخش دولتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر