کد خبر: 666367 A

سازمان مالیاتی ابلاغ کرد؛

سازمان امور مالیاتی نحوه محاسبه جرایم درآمدی کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، در این بخشنامه آمده است: با توجه به سولات و ابهامات مطرح شده در خصوص حکم قسمت اخیر ماده ۱۹۲ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱ قانون مالیات های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهار نامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی بدینوسیله اعلام می دارد: جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهار نامه تسلیمی و هزینه‌های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق به موارد مذکور و در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان معادل ۱۰ درصد مالیات متعلق به درآمدهای فوق است.

سازمان امور مالیاتی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر