کد خبر: 664618 A

رئیس مرکز آمار ایران خبر داد:

رئیس مرکز آمار ایران در پنجاه و هفتمین جلسه شورای عالی آمار تصریح کرد:‌ نظام آماری ثبتی مبنا در اکثر کشورهای دنیا جایگزین نظام آماری سنتی شده است و راهبرد اصلی مرکز آمار ایران نیز نوین سازی نظام آماری است

به گزارش ایلنا، رئیس مرکز آمار ایران  با تاکید بر این که نظام آمار های ثبتی مبنا در همه  کشور ها به تدریج  جایگزین  آمار‌های سنتی  می شود، گفت:‌ بر اساس بخش نامه معاون اول ریاست جمهوری،‌ کلیه  دستگاه ها باید ریز داده‌های خود برای نوین سازی نظام آماری و سامان دهی آمار های ثبتی را  به مرکز آمار ایران ارائه دهند.

امید علی پارسا در پنجاه و هفتمین جلسه شورای عالی آمار که با حضور  دکتر محمد باقر  نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس  شورای عالی آمار، و اعضای آن از دستگاه‌های اجرایی، برگزار گردید، افزود: ‌نظام آماری ثبتی مبنا در اکثر کشورهای دنیا جایگزین نظام آماری سنتی شده است  و راهبرد اصلی مرکز آمار ایران نیز نوین سازی نظام آماری است.

در این جلسه، که روز دوشنبه دوازدهم شهریور ماه برگزار شد،‌  جزئیات به کارگیری و پردازش داده ها  و استفاده از ریز داده ها در نطام آمار های ثبتی مبنا توسط جمال مقدم رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران ارائه شد.

 در ادامه، گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در خصوص  بخشنامه  معاون اول رئیس جمهور  برای همکاری دستگاه‌ها با مرکز آمار ایران برای سامان دهی آمار های ثبتی  و نوین سازی نظام آماری کشور و میزان پیشرفت  برنامه ایران استارز(‌نظام جامعه آمار های ثبتی مبنا)‌،توسط علیر ضا زاهدیان، معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران، ارائه شد. 

وی آمار ساخت و ساز  در  کشور براساس پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها و ‌فهرست کارگاه های کشور را از جمله آمار هایی ذکر کرد که از طریق ثبتی در مرکز آمار ایران  جمع آوری و به روز رسانی می‌شود.

زاهدیان افزود:‌ تطبیق اطلاعات ثبتی مبنا بایکدیگر از جمله مزایای این آمارها برای تحلیل بیشتر وضعیت موجود است مثلا تطبیق فایل فارغ التحصیلان با فایل های بیمه تامین اجتماعی  از اقدامات انجام شده توسط مرکز آمار ایران است  که می تواند رشته های تحصیلی را که  اقبال بیشتری برای کاریابی برای آن ها وجود دارد، نشان دهد.

زاهدیان با اشاره به این که سرشماری عشایر  به صورت ثبتی مبنا انجام می شود،‌اظهار کرد: ‌اولین سرشماری ثبتی مبنا در سال ١٤٠٥ در  کشور  اجرا  خواهد شد.

 معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران  تاکید کرد، بر اساس دستور العمل های بین المللی ،‌ اطلاعات جمعیتی باید به تفکیک سن،‌جنس، فعالیت، ،‌دین، قومیت، معلولیت و تا سطح کوچکترین  ‌منطقه جغرافیایی  وجود داشته باشد و آمار های ثبتی مبنا می‌تواند گامی  موثر برای این امر باشد.

 در این جلسه همچنین فعالیت کمیته بخشی آمار و اطلاعات مناطق روستایی به در خواست معاونت  توسعه روستایی و مناطق محروم  نهاد ریاست جمهوری پس از بررسی اعضای شورای عالی آمار  تمدید شد.

جامعه مرکز آمار ایران معاون اول معاون اول رئیس جمهور پروانه های صادر شده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر