کد خبر: 663250 A

مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیست سوارکاری پیربازار رشت ۷۹۶ میلیون و ۸۰۰هزار ریال تعیین شده است که به صورت نقد واگذار می شود.

پیست سوارکاری پیربازار رشت توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار می شود.

پیست سوارکاری پیربازار رشت به ارزش پایه ۲۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال در روز ۱۲ شهریورماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار می شود.

گفتنی است مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیست سوارکاری پیربازار رشت ۷۹۶ میلیون و ۸۰۰هزار ریال تعیین شده است که به صورت نقد واگذار می شود.

 

سازمان خصوصی سازی پیست سوارکاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر