کد خبر: 663183 A

مبلغ سپرده شرکت در مزایده زمین جایگاه سوخت سابق عباس آباد سمنان ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال تعیین شده است که به صورت نقد واگذار می شود.

به گزارش ایلنا، زمین جایگاه سوخت سابق عباس آباد سمنان به ارزش کل پایه ۸۱۰ میلیون ریال در روز ۱۲ شهریورماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار می شود.

گفتنی است، مبلغ سپرده شرکت در مزایده زمین جایگاه سوخت سابق عباس آباد سمنان ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال تعیین شده است که به صورت نقد واگذار می شود.

 

سازمان خصوصی سازی ییس سازمان خصوصی سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر