کد خبر: 661889 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

اما اوج این واگذاری ها در سال‌های 1388 و 1392 بوده که انتخابات ریاست جمهوری نیز در این سال‌ها برگزار شده است که از منظر اقتصادسیاسی قابل بررسی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، براساس آمار منتشر شده توسط سازمان خصوصی‌سازی از سال 1380 تا 1397/06/02، ارزش کل واگذاری های صورت گرفته 1،470،532 میلیارد ریال بوده است که این رقم برای سال 1380 تقریبا 201 میلیارد ریال و برای 5 ماهه نخست سال 1397 19/616 میلیارد ریال است.اما اوج این واگذاری ها در سال‌های 1388 و 1392 بوده که انتخابات ریاست جمهوری نیز در این سال ها برگزار شده است که از منظر اقتصادسیاسی قابل بررسی است.

در سال های 92 و 88 به ترتیب 30 و 17/4 درصد کل واگذاری‌ها به ارزش 440،597 و255،311 میلیارد ریال صورت گرفته است.

 واگذاری‌ها در این بازه زمانی به سه نوع صورت گرفته است که عبارتند از: فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان، واگذاری سهام یا دارائی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال مستقیم سهام یا دارائی بابت سهام عدالت که ارزش هر کدام به ترتیب  888،636 ، 315،535 و 266,363 میلیارد ریال است.

اما واگذاری براساس بازار عرضه سهام نیز به چهار روش بورس، فرابورس، مذاکره و مزایده صورت گرفته که روش بورس با8 /53 درصد به ارزش  791،861 میلیارد ریال در صدر قرار دارد و روش مذاکره با 0/2 درصد و ارزش 3،038 میلیارد ریال کمترین میزان را دارد.

واگذاری به تفکیک حجم واگذاری سهام به سه روش بلوکی، تدریجی و ترجیحی صورت می‌گیرد که به ترتیب 95/5 ، 3/4 و 1/1 درصد را شامل می‌شود.

آمار واگذاری به تفکیک طبقه‌بندی قانون سیاست‌های اصل 44 یا شمول اصل 44  در دو گروه است؛

آمار واگذاری به عموم متقاضیان به تفکیک بازار عرضه نیز به قرار زیر است:

همانطور که در گزارش آمده است بیش از 18 درصد از نوع واگذاری‌ها از طریق انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده که اوج آن در سال 88 صورت گرفته که 7/3 درصد از این 18 درصد را شامل می‌شود.

 

اصل ۴۴ انتخابات ریاست جمهوری دولت سهام عدالت قانون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر