کد خبر: 661470 A

نرخ های اعلام شده بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی‌های مجاز کل کشور است.

دوشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۷

27 اوت 2018

خرید نقدی*
ساعت نرخ (ریال)**
یورو یوآن چین درهم امارت
EUR CNY AED
از ساعت 8:00 تا 9:00 87,183 -- 27,300
از ساعت 9:00 تا 10:00 98,968 11,146 20,447
از ساعت 10:00 تا 11:00 122,355 11,260 20,496
از ساعت 11:00 تا 12:00 87,870 14,962 21,135
از ساعت 8:00 تا 12:00 87,649 11,199 20,532
فروش نقدی*
ساعت نرخ (ریال)**
یورو یوآن چین درهم امارت
EUR CNY AED
از ساعت 8:00 تا 9:00 124,000 11,545 21,278
از ساعت 9:00 تا 10:00 88,693 11,136 20,705
از ساعت 10:00 تا 11:00 91,095 11,365 21,605
از ساعت 11:00 تا 12:00 90,133 11,289 21,155

از ساعت 8:00 تا 12:00

89,934 11,233 21,212
ارز چین خرید و فروش سنا نرخ ارز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر