کد خبر: 661385 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٣٩٧ برابر ٩,٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٩.٢ درصد برای دهک اول تا ١٠.٠ درصد برای دهک نهم نوسان دارد.

به گزارش ایلنا، نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٣٩٧ برابر ٩,٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٩.٢ درصد برای دهک اول تا ١٠.٠ درصد برای دهک نهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٠.٥ درصد برای دهک اول تا ١٢.٥ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٨.٢ درصد برای دهک اول تا ٩.٥ درصد برای دهک دهم است.

افزایش فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٥ درصد) ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کشور به تفکیک دهک‌های هزینه ای در مرداد 97

درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوارها به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در تیر و مرداد 97

درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی‌ و خدمات مصرفی خانوارها به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در تیر و مرداد 97

 

درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در تیر و مرداد 97

 

ایران تورم شاخص افزایش دهک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر