کد خبر: 660862 A

۲۶ جایگاه سوخت دولتی در شهریور ماه امسال از طریق مزایده و مذاکره واگذار می‌شود.

به گزارش ایلنا، ۲۶ جایگاه سوخت دولتی در شهریورماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده و مذاکره واگذار می‌شود.

بر این اساس سردخانه و انبار شهید حقانی بندرعباس به قیمت پایه ۱۳۶۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال، سیلوی ارومیه به ارزش پایه ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال، انبار سلماس آذربایجان غربی به ارزش پایه ۷۰ میلیارد و ۶۲۴ میلیون ریال، سیلوی قدیم کرمانشاه به ارزش پایه ۲۰۲ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال، سیلوی قدیم سنقر به ارزش پایه ۴۵ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال، سیلوی کنگاور به ارزش پایه ۹۱ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال، ساختمان اداری و انبار ابرکوه به ارزش پایه ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال، ساختمان اداری و انبار اردکان به ارزش پایه ۱۱ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال، ساختمان اداری و انبار مهریز به ارزش پایه ۱۰ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال، ساختمان اداری و انبار میبد به ارزش پایه ۱۹ میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال، انبار بروجن به ارزش پایه ۵۲ میلیارد و ۹۸ میلیون ریال، زمین سردخانه چابهار به ارزش پایه ۱۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال، انبار خاش به ارزش پایه ۲۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال، انبار سراوان به ارزش پایه ۳۷ میلیارد و ۷ میلیون ریال، انبار غله دورود به ارزش پایه ۱۵ میلیارد و ۶۹۸ میلیون ریال، ۲ قطعه زمین واقع در شهرستان ساری به ارزش پایه ۱۹ میلیارد و ۴۰۴ میلیون ریال، پیست سوارکاری پیربازار رشت به ارزش پایه ۲۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال و زمین جایگاه سوخت سابق عباس آباد به ارزش پایه ۸۱۰ میلیون ریال در روز ۱۲ شهریورماه از طریق مزایده واگذار می شود.

همچنین قرار است جایگاه سوخت شرکتی شماره ۲۲ متعلق به استان تهران به قیمت پایه ۱۷۹ میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۶۶۰ ریال و جایگاه سوخت شمار یک خرم آباد متعلق به استان لرستان به قیمت پایه ۹۷ میلیارد و ۶۵۳میلیون و ۷۹۶ هزار و ۲۸۰۰ ریال در این روز روی میز مزایده برود.

این گزارش می‌افزاید: سیلوی شوشتر - منطقه ۴ به قیمت کل پایه ۹۲ میلیارد و ۹۷۶ میلیون و ۷۶ هزار و ۷۴۰ ریال، سیلوی قدیم ازنا - منطقه ۱۲ به قیمت کل پایه ۱۶۸ میلیارد و ۷۵۹میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، انبار مکانیزه همدان - منطقه ۱۳ به قیمت کل پایه ۱۷۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال، سیلوی قدیم سقز - منطقه ۱۳ به قیمت کل پایه ۱۶۱ میلیارد و ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، سیلوی قدیم همدان - منطقه ۱۳ به قیمت کل پایه ۱۳۴ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال، انبار مکانیزه نهاوند- منطقه ۱۳ به قیمت کل پایه ۱۱۷ میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۰۰ ریال نیز شش انبار و سیلوی دولتی هستند که روی میز مذاکرده می‌روند.

خصوصی سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر