کد خبر: 660676 A

رییس مرکز ملی فضایی خبر داد:

رییس مرکز ملی فضایی گفت: باید تلاش کنیم با رشد صنعت هوافضا، نقش این صنعت را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر کنیم.

به گزارش ایلنا، منوچهر منطقی درباره توانایی بالای صنعت هوافضای کشور در اقتصاد، بیان کرد: برنامه‌ریزی شده تا سال 1404 بتوانیم از طریق بخش فضایی در اقتصاد کشور نقش داشته باشیم.

وی افزود: بخش فضایی اصولاً باعث بهره‌برداری ملی می‌شود؛ اینکه ما فناوری را در بخش‌های مختلف اشاعه دهیم و آنها هم از این موضوع استفاده کنند، تأثیرپذیری در فناوری ملی اتفاق می‌افتد.

به گفته منطقی، تأثیر داشتن در بخش‌های دیگر یکی از تأثیرات توجه و رشد دستاوردهای فضایی است.

وی تأکید کرد: یک بخش دیگری در بخش فضایی وجود دارد که دستاوردهای ملی است. دستاوردهای ملی خود یک حرکت اقتصادی ایجاد می‌کند. برنامه‌ریزی می‌کنیم تا بخشی از درآمدهای اقتصادی را به درآمدهای فضایی تخصیص کنیم.

رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری تصریح کرد: یک بخشی از درآمدهای فضایی بر کلیت اقتصاد و بخش دیگری هم خود می‌تواند به عنوان رشد اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

منوچهر منطقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر