کد خبر: 660393 A

رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد:

در دنیای کنونی باید فعالان و ذی‌نفعان فرش دستباف با حفظ اصالت این هنر ایرانی، با تغییراتی اساسی نگرش خود را به این هنر-صنعت اصیل ایرانی تغییر داده و به دنبال ارتقای جایگاه فرش دستباف ایرانی در ایران و جهان است.

به گزارش ایلنا، رئیس مرکز ملی فرش ایران در مراسم گشایش بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف ایران گفت: مرکز ملی فرش ایران به واسطه وظایفی که به عنوان سیاستگذار و تنها متولی فرش دستباف کشور، به عهده دارد، تلاش کرده تا عرصه‌های متنوعی را برای عرضه هنر-صنعت اصیل فرش دستباف ایرانی فراهم بیاورد؛ این در حالی است که تار و پود این هنر-صنعت با تار و پود کشور تنیده شده است؛ این در حالی است که ذات فرش دستباف ایرانی با سنت گره خورده است و حامل عناصر فرهنگی ریشه‌دار و کهن است، اما با حفظ همه این تمدن و تقویت آن، باید به جنبه‌های اقتصادی و سیاسی فرش دستباف نیز توجه کرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: در دنیای کنونی باید فعالان و ذی‌نفعان فرش دستباف با حفظ اصالت این هنر ایرانی، با تغییراتی اساسی نگرش خود را به این هنر-صنعت اصیل ایرانی تغییر داده و به دنبال ارتقای جایگاه فرش دستباف ایرانی در ایران و جهان است.

وی تصریح کرد: ارتقاء و حضور بخش خصوصی در فعالیت های مرتبط با فرش دستباف ایرانی، نظام مندسازی و افزایش بهره وری تولید فرش، توسعه کمی و کیفی از طریق تولید و ترویج و نفوذ در بازارهای جدید و توسعه بازارهای موجود از جمله مواردی است که به عنوان سیاست مرکز ملی فرش ایران در دستور کار قرار گرفته است؛ ضمن اینکه کسب درآمدهای پایدار و توسعه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی در حوزه فرش دستباف نیز مورد توجه قرار دارد.

دستپاک از ثبت ملی و جهانی نشان جغرافیایی فرش دستباف خبر داد و ادامه داد: ورود سیاستگذاران فرش دستباف به زنجیره‌های ارزش جهانی از جمله سیاست‌های مرکز ملی فرش ایرانی است که بر این اساس، باید منطبق سازی محصولات صادراتی را بر اساس استانداردهای جهانی در دستور کار قرار داد. به نحوی که انتقال فناوری از بنگاههای فراملی به داخل فرش دستباف ایرانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

ایران ایران و جهان تجارت الکترونیک صنعت فرش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر