کد خبر: 658178 A

طبق برنامه اعلام شده ۶ انبار و سیلوی دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مذاکره واگذار می‌شود.

به گزارش ایلنا، سازمان خصوصی‌سازی به موجب قوانین و مقررات تعداد شش انبار و سیلوی دولتی را با همان قیمت و شرایط مقرر در آخرین آگهی عرضه مزایده و اسناد مرتبط، از طریق مذاکره به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله واگذار می‌کند.

بر این اساس سیلوی شوشتر - منطقه ۴ به قیمت کل پایه ۹۲ میلیارد و ۹۷۶ میلیون و ۷۶ هزار و ۷۴۰ ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش ۲ میلیارد و ۷۸۹ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۳۰۳ ریال، سیلوی قدیم ازنا - منطقه ۱۲ به قیمت کل پایه ۱۶۸ میلیارد و ۷۵۹میلیون و ۵۰۰هزار ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش ۵ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۷۸۵هزار ریال، انبار مکانیزه همدان - منطقه ۱۳ به قیمت کل پایه ۱۷۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش ۵ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، سیلوی قدیم سقز - منطقه ۱۳ به قیمت کل پایه ۱۶۱ میلیارد و ۹۲میلیون و ۷۰۰هزار ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش ۴ میلیارد و ۸۳۲ میلیون و ۷۸۱هزار ریال، سیلوی قدیم همدان - منطقه ۱۳ به قیمت کل پایه ۱۳۴ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش ۴ میلیارد و ۴۸ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال، انبار مکانیزه نهاوند - منطقه ۱۳ به قیمت کل پایه ۱۱۷ میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۰۰ ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش ۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۲۲ ریال شش انبار و سیلوی دولتی هستند که روی میز مذاکرده می‌روند.

در این زمینه متقاضیان باید درخواست کتبی خود به همراه اصل ضمانتنامه بانکی/رسید واریز نقدی معادل مبلغ تضمین اعلام شده برای هر یک از موارد ذکر شده را تا پایان وقت اداری روش شنبه، سوم شهریور ماه جاری به دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای سازمان خصوصی‌سازی تحویل و رسید دریافت کنند.

سازمان خصوصی‌سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر