کد خبر: 656249 A

برای ۲۳ مرداد؛

پایداری گرمای هوا و در نتیجه افزایش مصرف برق از یک سو و محدودیت تولید برق از سوی دیگر، صنعت برق را ناچار به پیش‌بینی محدودیت بار کرد که در جدولی مشخص شده است.

به گزارش ایلنا، وزارت نیروز اعلام کرد؛ با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی‌سابقه مصرف انرژی برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، صنعت برق ضمن عذرخواهی ناگزیر به پیش بینی اعمال محدودیت بار در شبکه های توزیع برق شهر تهران است.

بر همین اساس، به اطلاع می رساند شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور سهولت دسترسی مشترکان به جدول زمانبندی محدودیت احتمالی بار تا پایان اجرای طرح   نسبت به گروه بندی مناطق در پنج دسته و براساس ساعت زمانی مشخص اقدام کرده است. این طرح مشترکان می توانند با مراجعه به جدول ذیل و بر اساس منطقه برق و آدرس محل سکونت خود، گروه بندی خود را مشخص و از زمانبندی احتمالی اعمال محدودیت اطلاع حاصل نمایند.

گفتنی است گروه بندی اعلام شده تا اطلاع بعدی ثابت بوده و صرفا جدول زمانبندی تغییر خواهد کرد. جدول را در این لینک ببینید.

قطع برق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر