کد خبر: 654126 A

امروز هر قطعه سکه تمام با تصویر امام در محدوده 3 میلیون و 3 میلیون وسیصدهزار تومان درج شده است.

واحد سکه خرید Buy فروش Sell
1 سکه یک بهار قدیم 2,800,000 3,100,000
1 سکه تصویر امام 3,000,000 3,300,000
1 سکه نیم بهار 1,400,000 1,600,000
1 سکه ربع بهار 700,000 850,000
1 سکه یک گرمی 400,000 480,000

 

میلیون سکه امام انواع اخرین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر