کد خبر: 653572 A

مسوول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور گفت : کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی طبق مقررات موجود ملزم به تامین کالا و خدمات مورد نیاز خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادیران) هستند.

به گزارش ایلنا، کیومرث فروتنی افزود : در این رابطه مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی که مایل به عرضه محصولات و خدمات خویش به بخشهای عمومی و دولتی هستند، باید در سامانه (ستادیران) ثبت نام کنند.

وی یادآور شد : به منظور حمایت از تولیدات داخلی، با هماهنگی انجام شده با مدیر سامانه یاد شده مقرر شد واحدهای تولیدی معتبر دارنده مجوز قانونی ، که تا پایان سال جاری اقدام به ثبت نام در سامانه مذکور می کنند، از پرداخت هزینه ثبت نام معاف یاشند .

به گفته وی نمایندگان فروش واحدهای تولیدی نیز می توانند با پرداخت هزینه ثبت نام نسبت به ثبت نام در سامانه یاد شده اقدام کنند.

 

 

الکترونیک دولت قانون سامانه خدمات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر