کد خبر: 653076 A

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

به گزارش ایلنا، زهرا سعیدی مبارکه گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران را درخواست کرده بودند بر این اساس در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک خصوص تخلفات مالی بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: رای گیری درباره تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخلفات مالی، قاچاق کالا، تبانی و عدم رعایت قانون بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب شد.

سعیدی مبارکه در پایان افزود: اقتصاد کشور در شرایطی است که باید تمام دستگاه ها با هماهنگی و همدلی بیشتر مسئولیت ها و ظایف خود را انجام دهند؛ بنابراین باید گمرکات نیز ترخیص کالاها را در مدت زمان کمتری با لحاظ شفافیت انجام دهد تا واحدهای تولیدی برای دریافت مواد اولیه و تجیهزات با مشکل روبرو نشوند.

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر