کد خبر: 652377 A

طی اطلاعیه‌ای از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور،

دستور العمل اجرایی نحوه تسویه بدهی ها و مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور منتشر شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلان معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 54036/ت55413 ه سی تیرماه سالجاری هیات وزیران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال بدهی قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه کند.

این گزارش می افزاید: کلیه اشخاص مشمول که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت)) طلبکار هستند، برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول می‌باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول مطابق نمونه پیوست (در لینک انتهای خبر) و الصاق تاییدیه‌های منضم به آن بر مبنای محل استقرار دستگاه‌اجرایی بدهکار حسب مورد در استان، به اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت اموراقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) ارسال نمایند.

بر مبنای این گزارش، اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان محل استقرار دستگاه‌اجرایی بدهکار، ضمن بررسی و تکمیل مدارک لازم، می باید نسبت به تهیه و تایید درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و ارسال آن به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی اقدام ‌نماید.

گفتنی است، اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، شهرداری ها و شرکتهای دولتی مشمول ساز و کار مذکور می شوند.

اطلاعیه شماره یک مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی معاونت مذکور، و نیز فرم های مربوط به آن از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

اطلاعیه شماره یک اسناد تسویه نوع اول

اسناد تسویه خزانه نوع اول تا فرم چهار

 

امور اقتصادی و دارایی بودجه دولت سرمایه قانون بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر