کد خبر: 652249 A

روابط عمومی شرکت بورس تهران اعلام کرد:

در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت- انباشته دراولین ماه تابستان، 292 هزار میلیارد ریال بوده که 604 ریال متوسط درآمد واقعی شرکت ها بوده است. همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 410 ریال را نشان می دهد.

به گزارش ایلنا و به از روابط عمومی شرکت بورس تهران، تطبیق سود (زیان) پیش بینی شده شرکت ها در این ماه نسبت به خرداد ماه نشان می دهد که تعداد 34 شرکت با افزایش، تعداد 64 شرکت با کاهش و مابقی شرکت ها برابر با 212 شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش بینی شده نداشته اند.

همچنین سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان تیر ماه سال 97 برابر با 504676 میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه 97 معادل 6863 میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. در پایان تیرماه متوسط پیش بینی سود (زیان) خالص شرکت های بورسی به ازای هر سهم برابر با 344 ریال است.

در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت- انباشته دراولین ماه تابستان، 292 هزار میلیارد ریال بوده که 604 ریال متوسط درآمد واقعی شرکت ها بوده است. همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 410 ریال را نشان می دهد.

 

بورس تهران درآمد روابط عمومی صنعت شرکت های بورسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر