کد خبر: 652138 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٦٢,٣ که نسبت به فصل قبل٤.٦ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می­شود.

١- شاخص کل قیمت تولید کننده بخش‌­های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٦٢,٣ که نسبت به فصل قبل٤.٦ درصد افزایش یافته است.

٢- تغییرات شاخص بخش‌­های خدمات نیز به شرح ذیل است:

- شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣١٠,٧ ، که نسبت به فصل قبل ٣,٧ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣٤٢,١  که نسبت به فصل قبل٣.٧ درصد افزایش یافته است.

-  شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٩٣,٢ که نسبت به فصل قبل ٩.٣ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٧٨ که نسبت به فصل ١٠,٣ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٠٤,٦  که نسبت به فصل قبل ٢.٤درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٦١,٦  که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣٨٤,٢  که نسبت به فصل قبل ١.٤  درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل بهار  ١٣٩٧برابر است با ٢٨٨,٨  که نسبت به فصل ٥.١ درصد افزایش یافته است.

 

ایران حمل و نقل کسب و کار وسایل نقلیه شاخص کل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر