کد خبر: 651308 A

با حکم شریعتمداری؛

با حکم وزیر صنعت ، معدن و تجارت عباس قبادی به سمت سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد .

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری در بخشی از این حکم آورده است: رشد و توسعه صنعت نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور در راستای تحقق اهداف و سیاستهای صادرات غیر نفتی و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی کشور در بازارهای جهانی و حضور موثر در مجامع بین المللی مورد انتظار اینجانب است .

گفتنی است؛ پیش از این اسفهبدی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است .

 

 

جمهوری اسلامی ایران رشد و توسعه کشاورزی وزیر صنعت معدن و تجارت فنی و مهندسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر