کد خبر: 651186 A

عبدالله بهرامی رئیس کمیسیون تخصصی صنایع دستی، فرش و گردشگری اتاق تعاون گفت: تا کنون تعداد ۱۰۵۸ طرح تعاونی در زمینه فرش و صنایع دستی در سامانه کارا ثبت نام شده است؛ ۸۲ میلیارد تومان از این طرح ها با سرانه ۳۵ میلیون تومان در بانک های عامل مصوب شده و در حال عقد قرارداد هستند.

به گزاری ایلنا، یازدهمین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع دستی، فرش و گردشگری با هدف بررسی  طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی و تسهیلات ارایه شده در این خصوص، بررسی اثر تحریم های احتمالی بر تامین نیاز، توزیع، تولید و صادرات بخش تعاون کشور با حضور نمایندگان وزارت صنعت و معدن، نماینده میراث فرهنگی، نماینده معاونت اشتغال و نماینده دفتر کل تعاونی های فرش دستباف برگزار شد.

عبدالله بهرامی رئیس کمیسیون تخصصی صنایع دستی، فرش و گردشگری با اشاره به اینکه در این نشست در خصوص اشتغال روستایی و ویژگی های طرح ها و نحوه تسریع بهره گیری تعاونی های فرش و صنایع دستی که ثبت نام کردند، تبادل نظر شد، گفت: تا کنون تعداد ۱۰۵۸ طرح تعاونی در زمینه فرش و صنایع دستی در سامانه کارا ثبت نام شده است و ۸۲ میلیارد تومان از این طرح ها با سرانه ۳۵ میلیون تومان در بانک های عامل مصوب شده و در حال عقد قرارداد هستند.

به گفته رئیس کمیسیون تخصصی صنایع دستی، فرش و گردشگری نحوه مدیریت طرح ها از مباحث مهمی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد بهرامی خاطر نشان کرد:  طرح ها باید به صورت پشتیبان عرضه شود و کل زنجیره ارزش در آن دیده شود.

وی گفت: ظرف ۲ماه آینده تعاونی ها فرصت دارند که طرح های خود را ارسال کنند.

فرش و صنایع دستی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر