کد خبر: 649843 A

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: تمامی این موارد بیانگر اینکه شرایط برای واگذاری بنگاه ها و دارایی های دولتی باید بیش از گذشته تسهیل و تسریع شود.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی گفت: سازمان خصوصی سازی در سه شنبه هفته گذشته 16 بنگاه اقتصادی را به مزایده گذاشت که از این تعداد 11 بنگاه به ارزش یک هزار و 941 میلیارد تومان فروخته شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه تمام واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی است، اظهار داشت: متاسفانه در برخی موارد قیمت بنگاه های مورد واگذاری، همچنان تند است؛ به همین جهت مزایده های سازمان خصوصی سازی غیر از جایگاه های سوخت دولتی که بازگشت نقدینگی در آنها سریع تر اتفاق می افتد در سایر بخش ها خیلی پر بار نیست.

وی گفت: مزایده بنگاه های اقتصادی با قیمت های پایه 5، 10 و 20 میلیارد تومان طبق معمول متقاضی زیادی دارد اما در برابر متقاضیان مزایده با قیمت های پایه بالای 100 میلیارد تومان بسیار کم است از اینرو ضرورت ایجاب می کند شرایط به لحاظ قیمتی به نحوی تسهیل شود تا بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

وی در ادامه افزود: واگذاری های بزرگی که طی این هفته انجام شد هیچ یک از این موارد نوبت اولی نبود بلکه نوبت های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم بوده است.

پوری حسینی یادآور شد: تمامی این موارد بیانگر اینکه شرایط برای واگذاری بنگاه ها و دارایی های دولتی باید بیش از گذشته تسهیل و تسریع شود.

 

 

بخش خصوصی سازمان خصوصی سازی مزایده نقدینگی بنگاه اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر