کد خبر: 649674 A

بانک رفاه کارگران در مقطع سه ماهه ابتدای سال جاری، بالغ بر 7.617 میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی صادر کرده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک رفاه، طی این مدت تعداد 4.916 فقره انواع ضمانتنامه های ریالی صادر شده است که مدیریت های شعب استان خراسان رضوی، مازندران و کرمان به ترتیب دارای بیشترین تعداد ضمانت نامه های صادره ریالی به میزان 604، 303 و 295 فقره و همچنین مدیریت های شعب استان کرمان، خراسان رضوی و منطقه سه تهران به ترتیب دارای بیشترین مبلغ ضمانت نامه های صادره ریالی به میزان ( 1.258.261)، (881.194) و (587.803) میلیون ریال بوده اند.

 

استان خراسان رضوی استان کرمان خراسان رضوی روابط عمومی ضمانتنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر