کد خبر: 648650 A

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی گفت: بزرگترین و موفق ترین مزایده سازمان خصوصی سازی از ابتدای امسال تا کنون، در محل این سازمان برگزار و در آن از مجموع 16 شرکت و دارایی، تعداد 11 شرکت، انبار و سیلو و جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش یک هزار و 941 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی خریداری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان خصوصی سازی، زهره عالی پور گفت: در مزایده روز سه شنبه سازمان خصوصی سازی که بزرگترین و موفق ترین مزایده این سازمان از ابتدای امسال تا کنون بشمار می آید، از مجموع 16 شرکت و دارایی، سهام و دارایی 11 شرکت، انبار و سیلو و جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش 1941 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی خریداری شد.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی افزود: مزایده امروز، از موفق ترین مزایده های برگزار شده توسط سازمان خصوصی سازی در چند سال اخیر بود.

معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی پس از قیمتگذاری نهایی و فراهم آوردن شرایط واگذاری سایر شرکتها و دارایی های دولت، به مرور تا پایان سال اقدام به برگزاری مزایده های دیگر خود خواهد کرد.

 

 

بخش خصوصی دولت زهره سازمان خصوصی سازی مزایده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر